02 marca 2018r.  od godz. 900 do godz. 1300, w auli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie,  przy ulicy Piaskowej 53,  odbędą się VIII Powiatowe Targi Edukacji i Pracy pod patronatem Starosty Zielonogórskiego,  na które serdecznie

z a p r a s z a my

Udział w targach zapowiedzieli wystawcy z całego kraju. Targi są doskonałą okazją do poznania ofert pracy firm oraz możliwości studiowania.  

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu „Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, działanie 8.4. Dofinansowanie jakości kształcenia zawodowego, poddziałanie 8.4.1. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.

  • Lista wystawców [tutaj],
  • Program Targów [tutaj]
  • Harmonogram udziału młodzieży CKZiU w Targach [tutaj]