2 lutego 2018 roku ponownie gościliśmy w naszej szkole Pana Andrzeja Piaseckiego i Panią Grażynę Graszek, którzy realizowali program profilaktyczny związany z zagrożeniami utraty życia na skutek spożywania alkoholu, zażywania narkotyków i dopalaczy. Tym razem Państwo poruszali tematykę cybernetu i zagrożeń wynikających z korzystania z urządzeń mobilnych. W atmosferze satyry i gry scenicznej Pan Andrzej uświadamiał, opowiadał, przestrzegał przed konsekwencjami wynikającymi nie tylko z korzystania z nieznanych, niebezpiecznych stron internetowych, ale również z codziennego, nadmiernego korzystania z portali społecznościowych. Śmierć społeczna – to najbardziej przerażająca, oprócz śmierci fizycznej, konsekwencja działania młodych ludzi!!!