We wtorek, 9 stycznia 2018 r., dyrektor CKZiU, pan Jerzy Rozynek gościł w naszej szkole delegację samorządowców, przedsiębiorców i nauczycieli przedmiotów zawodowych z Niemieckiej gminy Schulzendorf. W spotkaniu brali udział: Starosta Zielonogórski – Dariusz Wróblewski, Burmistrz Kargowej – Jerzy Fabiś, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze – Irena Podsiadły, wicedyrektor CKZiU – Leszek Nowak, Burmistrz Gminy Schulzendorf – Marcus Mücke, Dyrektor SchulzendorferElektro GmbH – Thomas Audien, nauczyciele przedmiotów zawodowych za szkoły OBZ Schonefeld – panowie Grabs i Tonn.

Spotkanie było okazją do wymiany poglądów na temat sytemu szkolnictwa zawodowego w Polsce i w Niemczech. Goście z Niemiec zapoznali się z kierunkami kształcenia i bazą dydaktyczną CKZiU. Podczas spotkania analizowano możliwości realizacji praktyk zawodowych i staży uczniów CKZiU w Niemczech oraz uczniów szkoły niemieckiej w Polsce. Ustalono, że wiosną br. grupa uczniów CKZiU pojedzie z wizytą do firmy SchulzendorferElektro GMBH.