15 grudnia 2017 roku gościliśmy w naszej szkole aplikanta adwokackiego pana Piotra Królika ze Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS SUM z siedzibą w Zielonej Górze. Przedstawiciele tego stowarzyszenia udzielają bezpłatnych porad prawnych. Swój punkt mają także w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulechowie przy ul. Jana Pawła II 52 .

O szczegółach uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej możecie się dowiedzieć wchodząc na stronę internetową Stowarzyszenia www.civis-sum.org.pl l

W spotkaniu na temat: „Cyberprzemoc, instytucje i organy ochrony prawnej” udział wzięły klasy: ITL, ITIE, 2TE, 2TI, 2TL, 2TM, 2TZ. Prawnik przedstawił problem przemocy rówieśniczej z użyciem internetu i telefonów komórkowych. W swojej prezentacji pan Piotr Królik podkreślał powszechność problemu (50% nastolatków zetknęło się z tym zjawiskiem). Omówił szczegółowo rodzaje cyberprzemocy, między innymi grooming, stalking, sexsting oraz kategorie prawne cyberprzemocy. Dużą uwagę zwrócił na ochronę prawną pokrzywdzonych, omawiając artykuły z Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Karnego.
W prezentacji wykorzystał także spoty związane z cyberprzemocą.  Po zakończeniu spotkania młodzież mogła porozmawiać z prawnikiem i zadać pytania.

Omówiona problematyka, związana z zagrożeniami, jakie niesie ze sobą korzystanie  z sieci i portali społecznościowych, pozwoliła uczestnikom spotkania uzyskać wiele cennych i przydatnych w życiu wiadomości i na pewno skłoniła do refleksji na temat swoich zachowań.

Dla tych, którzy stali się ofiarami cyberprzemocy, chcę przypomnieć: „Pamiętaj nie jesteś sam, przestępcę można ukarać”.

A do wszystkich, którzy korzystają z mediów społecznościowych apeluję, używając stwierdzeń z zaprezentowanego na spotkaniu spotu „nie stosuj, nie lajkuj, nie udostępniaj” to ważny krok w zwalczaniu cyberprzemocy.

Biuro Porad Obywatelskich w Zielonej Górze
Al. Niepodległości 7a/3
www.civis-sum.org.pl

Koordynator spotkania
Halina Pacyna