24 listopada uczniowie technikum mechatronicznego (klasa 3 THM), wraz z opiekunem Panią Justyną Podhajską, uczestniczyli w wycieczce dydaktycznej do przedsiębiorstwa Roltex w Sulechowie. Dzięki tej wycieczce młodzież miała możliwość zobaczenia parku maszynowego, który jest wspaniałym przykładem rozwiązań technicznych.

Obserwacja procesów technologicznych, wykonywanych w oparciu o zaawansowane techniki wytwarzania, pozwoliła szkolącej się młodzieży na zestawienie posiadanej wiedzy teoretycznej z praktycznymi możliwościami jej zastosowania. Zwiedzenie zakładu umożliwiło młodym ludziom wyobrażenie sobie przyszłej ścieżki zawodowej. Dziękujemy bardzo firmie Roltex za możliwość zwiedzenia przedsiębiorstwa.