28.11.2017 roku klasa IV TL wraz z Panią Haliną Pacyną i Panią Justyną Kozłowską odbyła ostatnią w tym roku wycieczkę dydaktyczną. Miejscem spotkania był Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie. Uczniowie podczas wykładu prowadzonego przez Panią Małgorzatę Wachowską – pielęgniarkę oddziałową Pogotowia Ratunkowego w Sulechowie, mogli dowiedzieć się, jak w Państwowym Ratownictwie Medycznym wygląda struktura organizacyjna, pomoc rannym i poszkodowanym w różnego typu wypadkach oraz zobaczyć specjalistyczny sprzęt medyczny sulechowskiego szpitala. Pani Małgorzata Wachowska instruowała uczniów, w  jaki sposób rozmawiać  z dyspozytorem podczas zgłaszania wypadków. Poruszyła też kwestię pierwszej pomocy, omówiła zasadę “złotej godziny” oraz podkreśliła, jak ważną rolę odgrywają numery alarmowe – 112 i 999. Spotkanie umożliwiła nam Pani Beata Kucuń – dyrektor SP ZOZ w Sulechowie. Tradycyjnie, już na koniec spotkania, wręczone zostały podziękowania za przekazaną uczniom wiedzę Podziękowanie wręczyły Pani Halina Pacyna oraz Pani Justyna Kozłowska, natomiast podziękowanie od społeczności klasowej wręczył przewodniczący klasy. Maturzystom pozostaje życzyć powodzenia podczas styczniowego egzaminu w ramach kwalifikacji A.32.

Kacper Płonka IVTL