Za nami już pierwszy etap II Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno – Logistycznej, której organizatorem jest Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny.

Główne cele organizacji konkursu to:

  • zainteresowanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych problematyką spedycyjną i logistyczną,
  • upowszechnienie wiedzy i umiejętności oraz wykształcenie kompetencji społecznych w zakresie spedycji i logistyki,
  • poszerzanie nauczanych treści ponad podstawy programowe kształcenia w zawodzie technika spedytora i technika logistyka.

Znamy już wyniki.

Decyzją Komitetu Głównego, do zawodów drugiego stopnia II OOSL, zostali zakwalifikowani wszyscy uczestnicy zawodów pierwszego stopnia, którzy uzyskali 13 punków lub więcej.

Z przyjemnością informujemy, iż w naszej szkole są to następujący uczniowie:

Filip Burdan, Malwina Klimek, Amadeusz Korycki, Zofia Kędzierzyńska, Sebastian Olejczuk z klasy 4 TL, Adrian Mackieło i Wiktoria Wnuk z klasy 3 TL oraz Mateusz Pokrywka z klasy 2 TL.

Warto dodać, że osoby, które zakwalifikują się do Finału, zostaną zwolnione z teoretycznej części egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Uczniom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.