5 grudnia 2017 o godz. 10oo w świetlicy szkolnej, przy ulicy Piaskowej 53, odbędzie się spotkanie informacyjne z przedstawicielem OPZL, dotyczące organizacji płatnych staży w roku 2018, realizowanych w ramach projektu pt. „Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Na spotkanie zapraszamy młodzież zainteresowaną odbyciem płatnego stażu zawodowego w roku 2018, która bierze udział w projekcie.