7.11.2017 r. klasa IVTL odbyła wycieczkę dydaktyczną do Komisariatu Policji w Sulechowie. Spotkanie miało pokazać uczniom, jaką rolę w organizacji imprez masowych odgrywa Policja. Swoją wiedzę na ten temat przekazali maturzystom – Komisarz Pani Aneta Atłachowicz oraz młodszy aspirant Pan Piotr Karasiński z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze. Policjanci pokrótce scharakteryzowali każdy rodzaj imprezy masowej oraz wymienili zagrożenia, które na każdej z nich mogą wystąpić. Po części teoretycznej, uczniowie zwiedzili budynek sulechowskiego komisariatu, zwiedzając między innymi pokoje przesłuchań i miejsce dowodzenia, w którym dyżurny podejmuje decyzje dotyczące wysyłania patroli na interwencję. Nad koordynacją całego spotkania czuwała aspirant sztabowy Pani Sylwia Kuczyńska-Szpak, a udział w wykładzie umożliwili nam Nadkomisarz Pan Tomasz Komorowski i aspirant sztabowy Pan Ireneusz Adamczyk. Na koniec spotkania tradycji stało się zadość i Pani Halina Pacyna oraz Pani Justyna Kozłowska wraz z przewodniczącym klasy Kacprem Płonką wręczyli, na ręce zaangażowanych w spotkanie funkcjonariuszy, podziękowania za udaną współpracę.

 Kacper Płonka