Zapraszamy do udziału w Konkursie „Debeściaki nie palą” na MEM- czyli porcji informacji w formie grafiki, obrazków, zdań, słów, spełniających funkcję edukacyjną o tematyce antytytoniowej związaną z negatywnymi skutkami palenia tytoniu, promowaniem niepalenia papierosów i inhalowania się e – papierosami, kształtowaniem postaw asertywnych wobec osób palących papierosy.

 Przygotowane MEM-y należy zgrać na płytę CD, DVD (podpisaną imieniem i nazwiskiem) i przesłać z wypełnionymi załącznikami na adres Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp., ul. Mickiewicza 12b., 66-400 Gorzów Wlkp. w terminie do 30 listopada 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Zasady konkursu określone są w regulaminie zamieszczonym na stronie lub u wychowawców klas i pedagogów szkolnych.