W związku z nieobecnością nauczyciela następuje zmiana planu (LO dla dorosłych) 4 listopada 2017 r..

Zamiast 5 godzin biologii będzie 1 godzina języka polskiego (z 15 grudnia 2017 r.) i 4 godziny języka niemieckiego (z 1 grudnia 2017 r.)