24 października 2017 roku grupa 26 uczniów z klasy IV TL wraz z Panią Haliną Pacyną i Panią Justyną Kozłowską uczestniczyła w spotkaniu w 5 Lubuskim Pułku Artylerii w Sulechowie. Wykład prowadzony przez majora Sławomira Boczkowskiego miał na celu podsumowanie tematów poruszonych na poprzednim spotkaniu oraz rozszerzenie ich o pojęcia dotyczące sprzętu sulechowskiej jednostki wojskowej. W części teoretycznej major Boczkowski za pomocą prezentacji multimedialnej przedstawił młodzieży pojęcia dotyczące schematów przekazywania informacji na różnych szczeblach. Major podkreślił, jak ważne w jednostce wojskowej jest porozumienie pomiędzy osobami decyzyjnymi, tak aby w chwili wystąpienia sytuacji kryzysowej, pomoc ludziom mogła przyjść jak najszybciej. Po wykładzie nadszedł czas na długo wyczekiwany przez uczniów obchód terenu jednostki oraz zapoznanie się ze sprzętem wojskowym, służącym sekcji logistyki. Wśród licznego zbioru urządzeń mieliśmy okazję zapoznać się ze specyfiką cystern, chłodni czy mobilnych punktów żywnościowych. Uczniowie chętnie zadawali pytania, na które bardzo konkretnie i rzeczowo odpowiadał mjr Boczkowski. Na sam koniec spotkania majorowi Jackowi Wesołowskiemu oraz majorowi Sławomirowi Boczkowskiemu zostały wręczone podziękowania za świetną współpracę oraz koordynację wycieczek. Pani Halina Pacyna wręczyła podziękowanie przygotowane przez Dyrekcję CKZiU, natomiast w imieniu społeczności uczniowskiej podziękowanie wręczył przewodniczący klasy – Kacper Płonka.

Kacper Płonka IV TL