10.10.2017 roku odbyliśmy kolejną wycieczkę dydaktyczną, przygotowującą nas do styczniowego egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie. Tym razem miejscem spotkania był Urząd Miasta w Sulechowie. Spotkanie podzielone było na trzy części. W pierwszej z nich, z logistykami spotkała się Pani Danuta Jurzak, Zastępca Burmistrza Sulechowa. Pani Danuta Jurzak omówiła strukturę organizacyjną Urzędu, opowiedziała o planach inwestycyjnych gminy, a także wyjaśniła, na czym polega audyt, kto go przeprowadza i jakie wnioski można po nim wyciągnąć. W kolejnej części Starszy Inspektor Straży Miejskiej – Pani Karina Pisarska, opowiedziała o zadaniach realizowanych przez Straż Miejską. Poruszony został aspekt bezpieczeństwa i odpowiednich zachowań ludzi w chwili wystąpienia sytuacji kryzysowych i dostosowywanie się do poleceń funkcjonariuszy. W ostatniej części wykładów maturzystom swoją wiedzę przekazał Pan Jerzy Kopaczel – Inspektor do spraw obronnych i Obrony Cywilnej. Tematem przewodnim było funkcjonowanie systemów ostrzegających i alarmujących w sytuacjach wyjątkowych oraz sposoby zapewnienia ludności cywilnej środków ochrony indywidualnej w nadzwyczajnych sytuacjach. Koordynatorem wycieczki ze strony Urzędu była Pani Barbara Szepelawa – kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, a opiekunkami uczniów Pani Halina Pacyna i Pani Justyna Kozłowska.

Kacper Płonka IV TL