02 października 2017 roku zakończyły się zajęcia integracyjne w klasach pierwszych prowadzone przez pedagogów: R. Kaczmarek i J. Świąder. W atmosferze zabawy przeprowadzano z młodzieżą różne ćwiczenia i doświadczenia, które pozwoliły poznać aspiracje uczniów względem nauki, chęci pozyskiwania dobrych ocen, współdziałanie w grupie, potrzeby i oczekiwania względem siebie i innych. W spotkaniach uczestniczyli również wychowawcy, którzy mogli poznać dynamikę swojej nowej klasy, przyglądać się młodzieży jako zespołowi, który ustala własne wartości, podejmuje określone wybory i decyzje. Na podstawie ćwiczeń, gier, zabaw inspirujących pracę w klasach można z całą pewnością stwierdzić, że uczniowie klas pierwszych dobrze czują się w nowej szkole, nowej klasie, nowym środowisku. Wykazują chęć i gotowość do aktywności i angażowania się w życie szkoły. Warto zaznaczyć, że tegoroczni pierwszoklasiści wykazali się nie tylko aktywnością, ale również otwartością, spontanicznością i dużą dawką humoru.

J. Świąder, R. Kaczmarek