Tydzień Wychowania jest obchodzony we wrześniu każdego roku. Z tej okazji podejmujemy różne inicjatywy mające na celu podkreślenie roli wychowania w procesie rozwoju człowieka. 29 września uczniowie klasy 3TL i 1TL z CKZiU wzięli udział w Mszy św. razem z seniorami z OPS w Sulechowie. Mszę św. w parafii św. Stanisława Kostki poprowadził ks. Andrzej Maciejewski, który wyjaśnił młodzieży istotę modlitwy do Pana Boga i Anioła Stróża. Podkreślił, jak ważne jest pielęgnowanie w sobie bycia dobrym. Następnie wraz z seniorami udaliśmy się do pizzerii Caramba, by móc razem cieszyć się ze spotkania. Serdecznie dziękujemy Elizie z IV TH za oprawę muzyczną, WAM kochana MŁODZIEŻY i SENIOROM  za mile spędzony razem czas.


Małgorzata Łuszczyńska