W obliczu współczesnych problemów cywilizacyjnych, na które staramy się uwrażliwiać młodzież podczas prowadzonych zajęć z zakresu ochrony środowiska, CKZiU podjęło współpracę z Przedsiębiorstwem – Oczyszczalnia Ścieków w Sulechowie. Współpraca doszła do skutku dzięki przychylności p. Dariusza Spiralskiego.

Uczniowie 4TL wybrali się na zajęcia do oczyszczalni mechaniczno-biologicznej o bardzo nowoczesnych rozwiązaniach technicznych. Logistycy mieli możliwość zapoznać się ze sprzętem laboratoryjnym, zobaczyli, w jaki sposób bada się wodę i ścieki, poznali metodykę badań oraz zwiedzili obiekt i poznali technologię oczyszczania ścieków. Dowiedzieli się również, że osad nadmierny powstały w procesie oczyszczania, po odwodnieniu na prasie komorowej, trafia na pole i służy do rekultywacji gleby. Na użyźnionym podłożu jest prowadzona uprawa wierzby energetycznej, aktualnie osad jest zabierany przez firmę zewnętrzną i utylizowany.

Opiekunowie: Justyna Kozłowska, Halina Pacyna