NOWY PROGRAM PROFILAKTYCZNY
PRZEDSTAWIANY PRZEZ ANDRZEJA PIASECKIEGO.

21 września 2017 miały miejsce niecodzienne zajęcia, w których brała udział młodzież z klas: 1TZ, 1TIE, 1TL, 2TI, 2TM, 2TL, 2TE, 2ZA,2TZ, 3TI, 3THM, 3ZEW, 3TZ, 3TL.  Zajęcia warsztatowe prowadził Andrzej Piasecki.

Ćwiczenia odbywały się w ramach Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły i poruszały trudną tematykę dotyczącą zagrożeń związanych z doświadczeniami ze środkami psychoaktywnymi (alkohol, narkotyki, dopalacze).

Młodzież miała możliwość założenia „na własne nosy” narkogogli oraz alkogogli. W ten sposób uczniowie mogli się przekonać, jak widzi osoba będąca pod wpływem narkotyków, dopalaczy, alkoholu. Prowadzący był pod wrażeniem zaangażowania młodych ludzi oraz dobrego kontaktu z uczniami.

Część warsztatowa programu zakończyła się 21 września, a na część artystyczną Pan Andrzej zaprasza dnia 25-09-2017r do Domu Kultury.

Pedagodzy szkolni
R. Kaczmarek J. Świąder