19 września klasa IV TL, wraz z opiekunkami – Panią Haliną Pacyną i Panią Justyną Kozłowską, wzięła udział w wyciecze dydaktycznej

do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Sulechowie. Przedmiotem spotkania było zagadnienie imprez masowych i czynności, jakie podejmują strażacy na miejscu ich organizacji. Uczniowie zapoznali się również z systemami sygnalizacji pożarowej oraz dowiedzieli się, jak wygląda ewakuacja ludzi w razie wystąpienia pożaru. Maturzyści mieli okazję zgłębić swoją wiedzę na temat organizacji imprez masowych, które w znacznym stopniu obejmują cześć teoretyczną i praktyczną kwalifikacji A.32. Spotkanie poprowadził zastępca dowódcy jednostki – kapitan Mariusz Wójcik.

Kacper Płonka