„Nie ma śmieci – są surowce”

Pod takim hasłem przebiega tegoroczna akcja „Sprzątanie świata”, koordynowana i organizowana przez Fundację Nasza Ziemia i Fundację „Sprzątanie Świata”. Celem akcji jest zmiana postrzegania odpadów jako „śmieci” i dostrzeżenie ich surowcowego potencjału oraz zainspirowanie i zaktywizowanie Polaków do działania na rzecz środowiska i promowanie obowiązującego od 1 lipca 2017 roku standardu selektywnej zbiórki.

Logistycy z 1 TL, wraz z wychowawcą Justyną Kozłowską, chętnie uczestniczyli w akcji „Sprzątanie Świata”. Poprzez swoją postawę pro środowiskową młodzież zwraca uwagę społeczności lokalnej na problem bezsensownego śmiecenia. Jednocześnie uczniowie kształtują w sobie odpowiedzialność za stan środowiska i estetyczny wygląd najbliższej okolicy.

Justyna Kozłowska