12 września klasa IV TL, wraz z opiekunkami –  Panią Haliną Pacyną i Panią Justyną Kozłowską, wzięła udział w wyciecze dydaktycznej do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Sulechowie. Uczniowie mieli okazję zobaczyć sprzęt ratowniczy PSP, dowiedzieć się, jak wygląda struktura organizacyjna, kto zarządza logistyką w sulechowskiej jednostce, a także przymierzyć umundurowanie i sprzęt strażacki. Spotkanie poprowadził zastępca dowódcy jednostki – kapitan Mariusz Wójcik. Uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli w wykładzie, zadawali wiele pytań. Miejmy nadzieję, że zdobyta podczas spotkania wiedza pozwoli maturzystom przygotować się do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie.

Kacper Płonka4 TL