Najbliższe wydarzenia w projekcie „Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim”

współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanym w ramach Osi priorytetowej 8. Nowoczesna Edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Działania 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego; Poddziałanie 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Projekt jest realizowany przez Powiat Zielonogórski  w partnerstwie z: Profi Biznes Group Sylwia Karina Majewska, Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Sulechowie (Wydziałem Zamiejscowym Uniwersytetu Zielonogórskiego) .

 • 14.09.2017- 16.09.2017 odbędzie się kurs baristy dla 10 uczniów.
 • 15.09.2017 startuje coaching grupowy dla 12 uczniów pt. „Kształtowanie kompetencji zawodowych”.
 • 20.09.2017 rozpoczyna się kurs języka niemieckiego branżowego dla 10 logistyków.
 • 21.09.2017 odbędzie się spotkanie organizacyjne dla II grupy kursantów na prawo jazdy kat. B.
 • 26.09.2017 odbędzie się wycieczka dydaktyczna do firmy Iqor w Zielonej Górze. Udział weźmie 44 mechatroników.
 • 29.09.2017 – 30.09.2017 odbędzie się szkolenie z kuchni molekularnej, które jest przeznaczone dla10 nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Za organizację i przeprowadzenie powyższych kursów odpowiada partner projektu Biznes Profi Group Sylwia Majewska ze Szczecina

 • 2.10.2017 rozpocznie się kurs dla nauczycieli pt. „Zaawansowane techniki modelowania 3D”, realizatorem kursu jest PWSZ w Sulechowie.
 • 7.10.2017 odbędą się następujące szkolenia, laboratoria i warsztaty organizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Sulechowie:
  „Wykrywanie zafałszowań żywności z wykorzystaniem techniki PCR”– udział wezmą 4 osoby,
  „Warsztaty gastronomiczne Slow Food”– uczestniczyć będzie 12 uczniów,
  „Oznaczanie kaloryczności przy pomocy Bomby Kalorymetrycznej”– laboratorium przeznaczone dla 12 osób,
  „Nowe formy żywności wygodnej (sous vide) w gastronomii”