Wrzesień jest miesiącem integracji uczniów rozpoczynających naukę w klasach pierwszych w CKZiU. Wychowawczyni klasy 1 TL, Pani Justyna Kozłowska, zadbała o to, by jej podopieczni poznali się i dzięki temu poczuli lepiej w nowym miejscu i środowisku.
Młodzież rozpoczynając edukację szkolną, w klasie pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej, wkracza w nowe środowisko rówieśników. Poznają nowego wychowawcę, nowe miejsce, prawa i obowiązki ucznia. Zmiany te u wielu młodych ludzi wywołują duże napięcia emocjonalne i stres, dlatego dzisiaj wzajemnie się poznawaliśmy, przełamywaliśmy onieśmielenie, budowaliśmy zaufanie, nabywaliśmy umiejętność współdziałania w grupie oraz skutecznej komunikacji.
Miejmy nadzieję, że warsztaty pomogły młodzieży odnaleźć się w nowych warunkach, w nowej szkole i klasie.
Przeprowadzone warsztaty nie zamknęły procesu integracji. W tym celu zostaną podjęte jeszcze inne działania.

Justyna Kozłowska