Warsztaty logistyczne

06 września odbyły się warsztaty z zarządzania procesami logistycznymi na podstawie miniprzedsiębiorstwa „Łanie” prowadzonego przez uczniów CKZiU. Opiekunkami przedsięwzięcia były Pani Ligia Przybysz i Pani Justyna Kozłowska.

W trakcie zajęć uczniowie klasy 3TL analizowali wiele procesów w łańcuchu dostaw  na podstawie swojego miniprzedsiębiorstwa m.in.- obsługi klienta, zaopatrzenia, zarządzania zapasami, magazynowania, planowania, dystrybucji i transportu.

Młodzież dowiedziała się, że wymaganie planowania procesów narzuca konieczność integracji i synchronizacji procesów logistycznych z decyzjami działów: marketingu, finansowo-księgowego, obsługi inwestycji, obsługi technicznej itd. Analiza rynku i potrzeb klientów, dynamiczne planowanie, zarządzanie zapasami dostosowane do planów sprzedaży – są uzupełniane przy podejmowaniu decyzji o analizy kosztów, przychodów i zysku. Logistycy odpowiedzieli na kluczowe pytanie – jak sterować całokształtem działań logistycznych w łańcuchu dostaw, aby przedsiębiorstwo mogło szybko, skutecznie i elastycznie reagować na wszelkie zmiany zachodzące na rynku.