Doskonalenie kształcenia poprzez dodatkowe staże w firmach

Trwa realizacja staży w ramach projektu „Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim”. Pierwsze staże, pierwsze  stypendia stażowe i refundacje kosztów dla firm już wypłacone. Nad organizacją i przebiegiem staży czuwa Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej.

Więcej informacji na stronie projektu