9 czerwca 2017 roku obchodziliśmy Jubileusz 110 – lecia istnienia ruchu zawodowego księgowych w Polsce i 60 – lecia działalności Oddziału Stowarzyszenia Księgowych w Zielonej Górze. W uroczystości , która miała miejsce w Filharmonii Zielonogórskiej, brali udział uczniowie CKZiU: z klasy 3 TEM Kasia Osika, Magdalena Marynowska i 4 TIE Paulina Fornalczyk. Wszyscy uczniowie są członkami prężnie działającego Szkolnego Koła SKwP, do którego należą uczniowie klas ekonomicznych. W Jubileuszu uczestniczyli również Wicedyrektor Pan Leszek Nowak oraz członkinie Koła Zakładowego Nauczycieli SkwP Pani Krystyna Kozyra, Pani Halina Pacyna i Pani Lidia Fiedorowicz. Prezesem Zarządu Koła Zakładowego Nauczycieli w CKZiU i aktywnym działaczem jest Pani Krystyna Datkiewicz.

Podczas uroczystości pożegnaliśmy dotychczasową Dyrektor Biura SKwP Panią Helenę Uchman-Kopyto, z którą współpraca szkoły układała się znakomicie. Pani Dyrektor przeszła na zasłużona emeryturę. Podsumowaniem uroczystości jubileuszowych był koncert „Muzyki filmowej”

Z-ca Prezesa Zarządu KZN

 Halina Pacyna