W maju zakończyło swoją działalność Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”Łanie”.

Celem przedsięwzięcia było przygotowanie młodzieży do prowadzenia własnej firmy. W celu uruchomienia firmy na wzór spółki jawnej, uczniowie przygotowali biznesplan, zgromadzili kapitał, prowadzili działania marketingowe a także organizowali sprzedaż i prowadzili dokumentacje finansową. Stworzyli logo firmy i strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa.

Właścicielami firmy była młodzież z klasy 2 TL: Klaudia Dominiak,Paulina Wita, Patrycja Kaźmierska, Patrycja Oleszak,Dominika Rzyczkowska,Klaudia Rejmak, Kinga Paszyk, Wiktoria Wnuk, Marika Hyża, Klaudia Rysman.

Zysk, jaki wypracowało przedsiębiorstwo, został przekazany p. Małgorzacie Łuszczyńskiej na cele charytatywne.

Dziękujemy młodzieży za udział i zaangażowanie!!

Opiekunowie:

Ligia Przybysz ( koordynator ds. sprzedaży, promocji i organizacji)

Justyna Kozłowska ( koordynator ds finasowo-księgowych)