Od poniedziałku, 5 czerwca 2017 r., w sekretariacie szkoły można odbierać dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe.