Co roku organizowany jest konkurs w trzecich klasach technikum mechatronicznego na lekcji: posługiwanie się językiem obcym w branży mechatronicznej. Dotyczący tematyki mechatroniki „po niemiecku”. W tym roku uczniowie klasy 3 TEM mieli również okazję wykazać się swoimi umiejętnościami mechatronicznymi oraz językowymi. Najlepszą i najciekawszą prezentację wykonał Sebastian Lisowski i Bartłomiej Czuliński. Wszystkie prace były ciekawe, wśród nich m.in. prezentacja Marcela Okuniewicza. Uczniowie otrzymali oceny za swoje prace, przy okazji gratulacje za ich zaangażowanie i chęć wykorzystania języka niemieckiego w swoim zawodzie.

Wioletta Kuśnierek