23 kwietnia 2017 r., w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, odbyła się XXXIX Pielgrzymka Maturzystów diecezji zielonogórsko-gorzowskiej na Jasną Górę. Myślą przewodnią pielgrzymki były słowa „Wstań i idź”. Maturzyści z CKZiU prosili w tym niezwykłym miejscu Matkę Bożą Królową Polski o wsparcie w czasie matur, o właściwy wybór dalszej drogi życiowej.

Od samego rana Jasna Góra zapełniła się dziesiątkami młodych Lubuszan. W aulach  klasztoru, młodzież podzielona na dwie grup,y brała udział w katechezach. Uczestniczyła w Eucharystii pod przewodnictwem  bp. Tadeusza Lityńskiego.  Na zakończenie pielgrzymki  odbyło się nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego  i zawierzenie maturzystów przed Cudownym Obrazem Matki Bożej.

Dzień na Jasnej Górze zakończył się około godziny 16.00. Tak duchowo wzmocnieni i wzbogaceni zakończyliśmy tegoroczną pielgrzymkę maturzystów do Częstochowy.

Małgorzata Łuszczyńska