6 kwietnia nasza szkoła podpisała z Instytutem Logistyki i Magazynowania w Poznaniu umowę o partnerstwie w ramach Systemu Certyfikacji Candidate European Junior Logistician. Jesteśmy trzecią szkołą w woj. lubuskim oraz dwudziestą siódmą w kraju, która nawiązała taką współpracę z ILiM. Przedmiotem umowy jest umożliwienie uzyskania absolwentom klas o profilu technik logistyk Certyfikatu Candidate European Junior Logistician. Certyfikat ten pozwala na uzyskanie oficjalnego potwierdzenia wiedzy, akceptowanego i uznawanego w Polsce i całej Unii Europejskiej, osobom, które wcześniej nie miały takiej możliwości ze względu na brak doświadczenia zawodowego. System certyfikacji będzie w tym przypadku polegał na rejestracji, opartej na wyniku egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Aby uzyskać certyfikat, absolwent musi się wykazać średnim wynikiem z etapu pisemnego egzaminu nie mniej niż 70% oraz średnim wynikiem z etapu praktycznego nie mniej niż 80%. Dla posiadacza Certyfikatu Candidate Eurepan Junior Logistician przewidziana jest szybsza i  tańsza procedura uzyskania następnego w hierarchii – Certyfikatu European Junior Logistician.

Przystąpienie do systemu certyfikacji jest dowodem, że CKZiU uczy na poziomie europejskich standardów w zakresie logistyki. Ponadto podnosi rangę szkoły. Posiadacz Certyfikatu znacznie zwiększa swoją szansę na rynku pracy oraz pokazuje pracodawcy, że ma wyraźnie wytyczoną wizją ścieżki własnego rozwoju i  inwestuje w budowanie kompetencji zawodowych.

19 kwietnia odwiedził nasza szkołę Kierownik Jednostki Certyfikującej w ILiM Pan Zbyszko Krojenka. Przedstawił logistykom korzyści z posiadania Certyfikatu. Zachęcał do odpowiedzialnego planowania ścieżki swojej kariery, podkreślając wielokrotnie, że dobry logistyk myśli, liczy i zna języki.

Zachęcamy absolwentów z roku 2017 i 2016 do przystąpienia do systemu certyfikacji. Informacji udziela Pani Krystyna Kozyra.