Od 1 do 27 marca 2017 r. trwała w naszej szkole akcja „Opatrunek na ratunek” pod patronatem Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio z Poznania.

W wyniku przeprowadzonej akcji Wolontariusze i uczniowie pod opieką p. Lidii Fiedorowicz i p. Małgorzaty Łuszczyńskiej zbierali: bandaże, opatrunki, gazy, igły, strzykawki oraz rękawiczki jednorazowe. Artykuły trafią do fundacji, a stamtąd prosto do Afryki, by wspomóc potrzebujące dzieci oraz osoby starsze.

Dziękujemy klasie I TE, która przygotowała tę akcję. Dziękujemy wszystkim, którzy okazali serce i pomogli zbierać opatrunki: całym klasom I TZ, II TZ, IITL, IITHM, II TI, IIZW i indywidualnym uczniom i nauczycielom (p. Halina Pacyna)

Uczniowie z klasy I TE zaangażowani w akcję odkryli, iż nie jest trudno być dobrym, trzeba tylko chcieć!