logo festiwal zawodów

Festiwal Zawodów – wyniki konkursu na zespół najlepiej prezentujący swój zawód.

27 marca 2017r. przeliczono komisyjnie głosy. Oddano 334 głosy, wszystkie były ważne. Poszczególne zespoły uzyskały następującą ilość głosów:

 • Zespół nr 1-zawód: technik logistyk- zdobył 94 głosy
 • Zespół nr 2- zawód: technik mechatronik- 11 głosów
 • Zespół nr 3- zawód: elektryk- 21 głosów
 • Zespół nr 4- zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych- 94 głosy
 • Zespół nr 5- zawód: kucharz- 27 głosów
 • Zespół nr 6- zawód: technik technologii żywności- 7 głosów
 • Zespół nr 7- zawód: technik hotelarstwa- 18 głosów
 • Zespół nr 8- zawód: technik ekonomista- 13 głosów
 • Zespół nr 9- zawód: technik handlowiec- 7 głosów
 • Zespół nr 10- zawód: fryzjer- 9 głosów
 • Zespół nr 11- zawód: technik informatyk- 33 głosy.

Zwycięzcami konkursu zostają uczniowie prezentujący zawód technik logistyk i technik żywienia i usług gastronomicznych (ex aequo) po 94 głosy oraz technik informatyk 33 głosy.

Zwycięskie drużyny wyjadą na 4 dniowe warsztaty pt. „Jak zostać kreatywnym pracownikiem”.

Gratulujemy zwycięzcom, wszystkim biorącym udział serdecznie dziękujemy. Szczególne słowa podziękowania należą się nauczycielom przygotowującym swoich podopiecznych do udziału w Festiwalu Zawodów.

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu „Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,  działanie 8.4. Dofinansowanie jakości kształcenia zawodowego, poddziałanie 8.4.1. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.