wykład na PWSZ

15 marca młodzież klas gastronomicznych: 2TZ, 3 TZ i 1 ZA uczestniczyła w wykładzie na temat witamin D i K, który odbył się w PWSZ w Sulechowie.

Dzięki prezentacji dr Justyny Koryckiej uczniowie mogli wzbogacić i utrwalić wiedzę o wybranych witaminach, a także dowiedzieć się o aktualnych badaniach i nowościach dotyczących tych witamin.

Prelegentka odniosła się także do niekonwencjonalnych źródeł witaminy D i K oraz ich suplementacji.