14 marca nauczyciele i uczniowie CKZiU prezentowali ofertę edukacyjną w Gminnym Domu Kultury w Bojadłach na corocznych Targach Edukacyjnych. Szkołę reprezentowali uczniowie technikum: Marzena (technik obsługi turystycznej), Bartek, Dominik, Karina i Dawid (technik logistyk) i Ola (technik hotelarstwa). Wystąpiliśmy z ciekawą propozycją kierunków, które już od września będą dostępne w naszej szkole. Gimnazjaliści zainteresowali się nowymi profilami – technikiem handlowcem i technik żywności oraz klasami z przygotowaniem wojskowym (technik informatyk, technik logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych; zasadnicza szkoła zawodowa: kucharz i elektryk). Uczniowie gimnazjum byli pod wrażeniem projektu, który jest realizowany w naszej szkole „Doskonalenie kształcenia zawodowego w powiecie zielonogórskim”. W ramach projektu będą mogli podnosić swoje kwalifikacje, zdobywać dodatkowe uprawnienia oraz odbywać płatne staże. Więcej szczegółów młodzież pozna już 23 marca na Dniu Otwartym Szkoły, który w tym roku odbędzie się pod hasłem Festiwal Zawodów.
Zapraszamy