UCZNIOWIE CKZiU 9 MARCA W CENTRUM NAUKI KEPLERA W ZIELONEJ GÓRZE

W związku z udziałem w projekcie „Świat nauki – nowe standardy edukacji w szkołach zielonogórskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego” uczniowie klas 2 z CKZiU uczestniczyli w zajęciach w Centrum Przyrodniczym i Planetarium Wenus w Zielonej Górze. Młodzież miała możliwość obcowania z zagadnieniami naukowymi przez samodzielne przeprowadzenie przygotowanego doświadczenia, uruchamiali urządzenia na poszczególnych stanowiskach interaktywnych, obserwowali ich działanie, wchodzili z nimi w interakcję i w konsekwencji wzbogacali zakres swych doświadczeń, uzyskując wiedzę w sposób niewerbalny.

„Wpatrz się głęboko, głęboko w przyrodę, a wtedy wszystko lepiej zrozumiesz” Albert Einstein