Próbna matura z matematyki odbędzie się dnia 9 marca 2017 r. w auli przy ul. Piaskowej. Godzina rozpoczęcia 11:50.