24 listopada uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z klas ITE, ITL, ITM, IITL, IIT oraz IITHM wraz z opiekunami p. Małgorzatą Łuszczyńską p. Haliną Pacyną oraz p. Ligią Przybysz odwiedzili Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Zielonej Górze. Młodzież biorąca udział w projekcie „Lekcje z ZUS” miała przyjemność uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez pracowników zakładu. Tematem spotkania były zagadnienia związane z obowiązkiem pracodawcy w zakresie ubezpieczeń. W trakcie spotkania Panie prowadzące przybliżyły młodzieży istotę ubezpieczeń społecznych oraz zadania ZUS.
Wycieczka dydaktyczna dał a uczniom możliwość wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce.