Komornik Skarbowy Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze, działający na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Wydział I Cywilny w Świebodzinie o zabezpieczeniu nieruchomości przy il. Armii Krajowej 75a (obecnie 75b) w Sulechowie informuje, że wskazany obiekt stanowi własność prywatną i naruszanie jego granic jest nieuprawnione. Dodatkowym elementem jest rzeczywiste zagrożenie, dla zdrowia osób przebywających na tym terenie.