16 listopada br., w auli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie Starosta Zielonogórski Dariusz Wróblewski, Wicestarosta Waldemar Kotlarski, Dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze Andrzej Buck oraz Beata Henrykowska Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Sulechowie, Jerzy Rozynek Dyrektor CKZiU w Sulechowie i Mirosław Zelisko Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Czerwieńsku podpisali porozumienie o współpracy Powiatu Zielonogórskiego z WiMBP oraz szkołami ponadgimnazjalnymi z terenu powiatu zielonogórskiego.

Porozumienie reguluje kwestie współpracy i sposobu korzystania ze zbiorów bibliotecznych WiMBP przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których Powiat jest organem prowadzącym. Ponadto określa kwestie współpracy przy realizacji imprez i wydarzeń promujących książki i czytelnictwo skierowane do młodych użytkowników.

Podczas środowego spotkania Wicestarosta Waldemar Kotlarski, który zainicjował realizację przedsięwzięcia gorąco zachęcał młodzież do korzystania ze zbiorów WiMBP za pośrednictwem szkolnych bibliotek oraz do rozwijania w sobie czytelniczej pasji. Dr Andrzej Buck Dyrektor WiMBP zachęcał młodzież nie tylko do czerpania z zasobów biblioteki, ale też zaprosił do udziału w akcjach czytelniczych i kulturalnych organizowanych przez placówkę.

W auli sulechowskiego CKZiU zaprezentowano system indywidualnych kont szkolnych, dzięki którym uczniowie bez konieczności dojeżdżania do Zielonej Góry mogą wypożyczyć interesujące ich materiały biblioteczne. Na zakończenie spotkania zebrani goście bawili się świetnie przy występie kabaretu działającego w CKZiU w Sulechowie. Zachęcamy do obejrzenia filmików z przedstawienia:
https://www.facebook.com/powiat.zielonogorski/videos/447702918686805/

https://www.facebook.com/powiat.zielonogorski/videos/448409148616182/

Przypomnijmy, że wspólne przedsięwzięcie Powiatu Zielonogórskiego i Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej ma na celu podnieść poziom czytelnictwa wśród młodzieży oraz powiększyć zasób materiałów dostępnych w bibliotekach szkolnych.