24 października uczniowie z CKZiU w Sulechowie po raz 3 wzięli udział w Lubuskim Sejmiku Młodzieży. Tegoroczny Sejmik odbył się pod hasłem „Lubuskie 2030 – region spełniający oczekiwania młodych. Tu spełnią się moje marzenia?” W pracach Sejmiku wzięło udział 60 uczniów z 15 szkół. Zostali podzieleni na dwie grupy. Pierwszą stanowiła młodzież, która wcieliła się w rolę radnych wojewódzkich. Druga grupa wcieliła się w rolę dziennikarzy, których zadaniem było relacjonowanie obrad. Radnymi z naszej szkoły zostali Jakub Jurczak, (1TL) i Mateusz Pokrywka (1TL). Jako dziennikarze mogli się wykazać Marzena Miśko (4TOM) i Patryk Szymańczuk (1TL).

Podczas sesji Sejmiku młodzież miała możliwość zobaczyć, na czym polega praca prawdziwych radnych. Zanim jednak młodzi zabrali głos, Marszałek Województwa Lubuskiego Pani Elżbieta Anna Polak przedstawiła, jakie działania podejmuje samorząd województwa na rzecz młodych. Następnie Przewodniczący Czesław Fiedorowicz opowiedział, na czym polega praca Sejmiku i radnych.

Następnie do pracy ruszyli młodzi. Uczniowie zostali podzieli na 5 klubów po 6 radnych. Zadaniem młodych radnych było opracowanie propozycji trzech kluczowych przedsięwzięć do celów operacyjnych Strategii Województwa Lubuskiego 2030. Następnie każdy z klubów musiał zaprezentować swoje propozycje. Najczęściej powtarzające się pomysły dotyczyły polepszenia komunikacji w regionie, integracji szkolnictwa z lokalnym rynkiem pracy, wsparcia dla pracodawców. Na sam koniec młodzież jednogłośnie przegłosowała ustawę, w której znalazło się 10 kluczowych przedsięwzięć do Strategii Województwa Lubuskiego 2030.

„Lubuski Sejmik Młodzieży to świetne przedsięwzięcie i powinno odbywać się częściej”, „ Za roku chcemy przyjechać tu jeszcze raz” – z takimi sławami uczniowie naszej szkoły opuszczali Salę Kolumnową Sejmiku Województwa Lubuskiego.