Dnia 03.10-2016r. zakończyły się zajęcia integracyjne prowadzone przez pedagogów / R. Kaczmarek , J. Świąder/ w  klasach pierwszych. W spotkaniach uczestniczyli również wychowawcy.
Na podstawie ćwiczeń, gier, zabaw inspirujących pracę w klasach zaobserwowano, że:

  • Uczniowie klas pierwszych dobrze czuja się w nowej szkole, nowej klasie, nowym środowisku,
  • Wykazują chęć i gotowość do  aktywności i angażowania się w życie szkoły,
  • Duża grupa uczniów oczekuje zainteresowania i wsparcia ze strony dorosłych,
  • Istnieje potrzeba wyposażenia młodzieży w rzetelną wiedzę na temat używek.

Zajęcia pozwoliły poznać wartości i potrzeby uczniów w klasach pierwszych. Ukazały również dynamikę jaką cechuje się dana klasa.