logo_365

logo_365

 

  • 23 września 2016 r. o godz. 18.00 nastąpiła zmiana adresów w usłudze Office 365. Dotychczasowe adresy typu

imie.nazwisko@zspsulechow.onmicrosoft.com
zostały zastąpione adresami z nową
domeną cksulechow.pl

imie.nazwisko@cksulechow.pl

  • Hasła do kont pozostają bez zmian.
  • Logując się do Office 365 należy używać nazwy z nową domeną (imie.nazwisko@cksulechow.pl).
  • Dotychczasowe adresy ( z domeną zspsulechow.onmicrosoft.com)będą funkcjonowały jako aliasy. Poczta wysyłana na dotychczasowy adres będzie docierała pod nowy adres imie.nazwisko@cksulechow.pl.
  • W przypadku korzystania z programów pocztowych konieczna jest zmiana konfiguracji konta.
    imie.nazwisko@zspsulechow.onmicrosoft.com
    należy zastąpić imie.nazwisko@cksulechow.pl
  • Nazwy serwerów POP3 SMTP pozostają bez zmian.