1 września 2016 roku odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017. W tym samym dniu rozpoczęło swoją działalność Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie, które zastąpi Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych. Przekształcenie placówki stworzy wiele możliwości. Jest odpowiedzią na potrzeby lokalnego rynku pracy. Pozwoli poszerzyć ofertę kształcenia zawodowego w naszej okolicy i stworzy możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji bądź całkowitego przekwalifikowania.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście: Wicestarosta Zielonogórski Pan Waldemar Kotlarski oraz Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw społecznych Pani Irena Podsiadły.

W ten szczególny dzień mieliśmy jeszcze jedną okazję do dumy i zadowolenia. Naszym uczniom wręczono Stypendia Starosty. Otrzymali je Paulina Wickiewicz oraz Krzysztof Modrzejewski.