17 maja 2016 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie odbyły się zajęcia otwarte z fizyki doświadczalnej, prowadzone przez panią Grażynę Mackiewicz w asyście uczniów z klas drugich (Jakub Górski, Kamil Wiśniewski, Filip Mazurkiewicz, Szymon Ramenda). W zajęciach, trwających trzy godziny lekcyjne, uczestniczyła klasa II B z Gimnazjum nr 2 w Sulechowie. Opiekunem młodzieży była pani Urszula Petri- Szrama. Plan zajęć obejmował ćwiczenia z optyki i prądu elektrycznego, które gimnazjaliści wykonywali samodzielnie. Uczniowie byli zainteresowani tematem zajęć, brali w nich aktywny udział, byli otwarci na sugestie nauczyciela, wykazywali umiejętności samodzielnego myślenia podczas wykonywania ćwiczeń. Miejmy nadzieję, że spotkań tego typu będzie więcej.