prom

Nasi uczniowie zdobywali już umiejętności zawodowe za granicą (w Hiszpanii), teraz będą się uczyć na morzu. Zdobyte w ten sposób doświadczenie i umiejętności pozwolą młodym ludziom na bycie konkurencyjnym na rynku pracy. Uczymy w zawodach, które można wykonywać w różnych miejscach, m.in. na statkach i promach. W czerwcu i lipcu 2016 roku uczniowie naszej szkoły będą odbywać dwutygodniową praktykę zawodową na promie Wolin Unity Line, w następujących zawodach:

  • technik obsługi turystycznej: Martyna Zadunajska i Wiktoria Brówka z kl. III TOM,
  • technik hotelarstwa: Eliza Kamińska, Monika Sobolewska i Karolina Pucek z kl. II  TH
  • technik żywienia i usług gastronomicznych: Adrian Banaszkiewicz z kl. III TZ.

Młodzież będzie nabywała umiejętności zawodowe pływając na trasie Świnoujście- Trelleborg (Szwecja) pod okiem doświadczonej załogi promu. M/f Wolin to nowoczesny prom pasażersko- kolejowo- samochodowy, pływający w barwach Unity Line od 2007 roku.

Życzymy niezapomnianych wrażeń, zdobycia wielu ciekawych umiejętności zawodowych oraz czekamy na relacje z rejsów.

Ewa Helińska- doradca zawodowy