• Egzamin praktyczny z kwalifikacji E.19. – odbędzie się w pracowni 111 /egzamin trwa 180 minut/.
  • Egzamin praktyczny z kwalifikacji E.14   – odbędzie się w pracowni 209 / egzamin trwa 150 minut/.