11 stycznia 2016 r. odbyły się w naszej Szkole okręgowe eliminacje jubileuszowej XX Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności dla okręgu Lubuskiego. Tematyką wiodącą XX edycji Olimpiady jest „Ewolucja na talerzu”.

Uczestnikami Olimpiady są uczniowie średnich szkół gastronomicznych, liceów ogólnokształcących oraz wszystkich innych typów szkół ponadgimnazjalnych.

Laureaci (1 – 15 miejsca w Polsce) oraz finaliści etapu centralnego, oprócz cennych nagród rzeczowych uzyskują zwolnienie z egzaminu zawodowego oraz wstęp na różne wydziały 15 uniwersytetów w Polsce (z wydziałami medycznymi włącznie) oraz 3 politechnik i SGGW w Warszawie.

W eliminacjach okręgowych brało udział 43 uczniów – zwycięzców eliminacji szkolnych reprezentujących 22 szkoły. W eliminacjach szkolnych w całym województwie brało udział 383 uczniów z 23 szkół.

Naszą szkołę reprezentowały uczennice technikum żywienia i usług gastronomicznych:

1.  Agata Lasota z klasy IV

2.  Dorota Góra z klasy II

Uroczyste otwarcie XX Olimpiady odbyło się o godz. 10:00, a o godz. 11:00 uczniowie przystąpili do rozwiązywania testu, który okazał się bardzo trudny, a można było uzyskać za niego maksymalnie 100 punktów. Aby zostać zakwalifikowanym do udziału w etapie centralnym Olimpiady trzeba było otrzymać co najmniej 80 % punktów.

Podczas sprawdzania prac przez Komisję uczestnicy eliminacji wraz z opiekunami udali się z wizytą studyjną do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, gdzie wysłuchali wykładu „Świadomy konsument żywności – jak korzystać z informacji na opakowaniach żywności” prof. dr hab. Grażyny Krasowskiej oraz zwiedzili Centrum Energetyki Stosowanej.

O godzinie 16:00 zostały ogłoszone wyniki i wręczone nagrody – zwycięzcy indywidualni, ich opiekunowie oraz szkoły otrzymali cenne nagrody książkowe ufundowane przez Starostwo Powiatu Zielonogórskiego, Urząd Miasta w Sulechowie, Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Sulechowie oraz Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności.

Po ustaleniu punktacji w całej Polsce przez Komitet Główny Olimpiady do eliminacji centralnych zostało wytypowanych 3 uczniów z okręgu lubuskiego – zwycięzców eliminacji okręgowych.

Zwycięzcami w klasyfikacji indywidualnej zostali:

1.       Hanna Wilk – Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Żarach.

2.       Bartosz Patycki – Zespół Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wlkp.

3.       Miłosz Rozynek – Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie.