Prezentacja umiejętności uczniów ZSP w Gimnazjum nr 2 w Sulechowie.

W 27 października 2015r uczniowie naszej szkoły prezentowali swoje umiejętności młodszym koleżankom i kolegom w Gimnazjum nr 2 w Sulechowie. Gimnazjaliści mogli zobaczyć przygotowane pod kierunkiem nauczycieli przedmiotów zawodowych, pokazy umiejętności młodzieży uczącej się w następujących zawodach:

  • technik logistyk,
  • technik hotelarstwa,
  • technik ekonomista,
  • technik informatyk,
  • technik mechatronik,
  • technik żywienia i usług gastronomicznych
  • kucharz
  • elektryk

W czasie spotkania była możliwość uzyskania informacji o poszczególnych zawodach, warunkach nauki w naszej szkole. Uczniowie mogli skorzystać z porad doradcy zawodowego. Wielu gimnazjalistów korzystało z banku praktyk zawodowych, gdzie uzyskiwali informacje o pracodawcach przyjmujących uczniów na naukę zawodu.