krew - dar życiaKrew jest darem życia, którego nie jesteśmy w stanie wyprodukować w sposób sztuczny.
Ważne jest, aby chcieć podzielić się tym cennym darem.

 

22 października 2015 roku o godz. 9.00 w ZSP przy ul.Piaskowej 53 (klub Żak) odbędzie się pobór krwi Honorowych Dawców Krwi. Wszystkich serdecznie zapraszamy i zachęcamy aby przyłączyli się do akcji.

Dawcą krwi może być tylko osoba pełnoletnia (należy okazać dowód osobisty).