29 września kl. 2TL pojechała do parku przemysłowego w Powodowie,  do najdynamiczniej rozwijających się w swoich branżach firm. Wycieczka była doskonałą formą uzupełnienia i uatrakcyjnienia procesu dydaktycznego. Kontakt z rzeczywistym środowiskiem pracy w firmach Kaczmarek Electric S.A. i JMK sp. z o.o., stosujących innowacyjne w skali światowej rozwiązania produktowe, procesowe i organizacyjne umożliwił zaktualizowanie wiedzy, poznanie najnowszych technologii oraz było dla uczniów doskonałą okazją do konfrontacji teorii z praktyką.

   Kaczmarek Electric S.A. to profil działalności ukierunkowany na sprzedaż wyrobów z zakresu automatyki przemysłowej i podstawowego asortymentu elektrycznego, natomiast JMK sp. z o.o. to dystrybutor opon, producent opon bieżnikowanych do samochodów ciężarowych i OTR.

Mamy nadzieję na długofalową współpracę z tymi firmami.

          Justyna Kozłowska, Krystyna Kozyra